Що таке бути щасливим? (переклад з англ., орігінал додається)

Ось це недавня промова Папи Франциска! Варто її прочитати, незалежно від вашої віри.

«У тебе можуть бути недоліки, ти можеш турбуватися і навіть сердитися, але не забувай, що твоє життя — це найбільше досягнення в світі. Тільки ти можеш уберегти його від розорення.

Багато хто цінує тебе, захоплюється тобою і любить тебе.

Пам'ятай, що бути щасливим — це не мати неба без грози, дороги без пригод, роботи без втоми, відносин без розчарувань.

Бути щасливим — це означає знайти силу в прощенні, надію в битвах, безпеку в ситуації страху, любов в розбраті. Це не тільки насолоджування посмішкою, але і роздуми про смуток. Це не тільки святкування успіхів, але і  висновки з невдач. Це не тільки радість від оплесків, але й від непоміченості.

Бути щасливим — це не доля, а досягнення тих, хто може подорожувати всередині себе. Бути щасливим — це перестати відчувати себе жертвою, а від так — стати автором своєї долі. Це перетнути пустелю, але при цьому знайти оазис в глибині своєї душі. Це дякувати Богові за кожний ранок, за чудо життя.

Бути щасливим — це не боятися власних почуттів, а щиро виявляти їх. Це мати сміливість почути «ні». Це впевненість перед обличчям критики, навіть якщо вона необґрунтована. Це цілувати дітей, балувати батьків, переживати романтичні моменти з друзями, навіть коли потерпаєш від завданого болю.

Бути щасливим — це дозволити творчій особистості, яка існує в кожному з нас, жити вільно, радісно і просто.

Це бути зрілим, щоб чесно сказати: «Я робив помилки».

Це бути сміливим, щоб сказати: «Мені дуже шкода».

Це бути чуйним, щоб сказати: «Ти мені потрібен».

Це бути здатним просто сказати: «Я люблю тебе».

Нехай ваше життя стане садом можливостей для щастя ...

Нехай навесні буде весело, а взимку буде вдосталь мудрості.

І якщо ти помився, розпочни все спочатку.

Тільки тоді ти полюбиш життя.

Бути щасливим — це не завжди мати ідеальне життя.

Сльози пробуджують терпимість.

Втрати тренують наполегливість.

Помилки допомагають тобі укріпитись і заспокоїтись.

Біль контролює бажання.

Перешкоди сприяють розкриттю інтелекту.

Ніколи не здавайся .... Ніколи не відмовляйся від людей, які тебе люблять. Ніколи не відмовляйся від щастя, адже життя — це неймовірне видовище».

(Папа Франциск).

 

What a speech by Pope Francis yesterday! Worth a read regardless of your faith

«You can have flaws, be anxious, and even be angry, but do not forget that your life is the greatest enterprise in the world. Only you can stop it from going bust. Many appreciate you, admire you and love you.

Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments.

To be happy is to find strength in forgiveness, hope in battles, security in the stage of fear, love in discord. It is not only to enjoy the smile, but also to reflect on the sadness. It is not only to celebrate the successes, but to learn lessons from the failures. It is not only to feel happy with the applause, but to be happy in anonymity.

Being happy is not a fatality of destiny, but an achievement for those who can travel within themselves. To be happy is to stop feeling like a victim and become your destiny's author. It is to cross deserts, yet to be able to find an oasis in the depths of our soul. It is to thank God for every morning, for the miracle of life.

Being happy is not being afraid of your own feelings. It's to be able to talk about you. It is having the courage to hear a «no». It is confidence in the face of criticism, even when unjustified. It is to kiss your children, pamper your parents, to live poetic moments with friends, even when they hurt us.

To be happy is to let live the creature that lives in each of us, free, joyful and simple.

It is to have maturity to be able to say: «I made mistakes».

It is to have the courage to say «I am sorry».

It is to have the sensitivity to say, «I need you».

It is to have the ability to say «I love you».

May your life become a garden of opportunities for happiness ...

That in spring may it be a lover of joy. In winter a lover of wisdom.

And when you make a mistake, start all over again.

For only then will you be in love with life. You will find that to be happy is not to have a perfect life. But use the tears to irrigate tolerance.

Use your losses to train patience.

Use your mistakes to sculptor serenity.

Use pain to plaster pleasure.

Use obstacles to open windows of intelligence.

Never give up .... Never give up on people who love you. Never give up on happiness, for life is an incredible show».  (Pope Francis).