Главная » Размышления христианина » Тези до побудови спілкування навколо Євангелія
 

Тези до побудови спілкування навколо Євангелія

Олександер Польшин

 І вони постійно перебували

 в навчанні Апостолів, в спілкуванні

 і ламанні хліба, і в молитвах. (Діяння 2, 42).

А. Метою спілкування навколо Євангелія є навчитись розуміти себе через розуміння іншого учасника спілкування.

В. Предмет спілкування - обраний текст із Євангелія.

С. Умови для досягнення мети спілкування:

1.Коректне ставлення учасників спілкування до Євангелія.

2.Не-церковні, не-віросповідні форми спілкування.

3.Рівний статус всіх учасників групи.

4.Обговорення обраного тексту ведеться учасниками у вільному порядку.

5.Метою обговорення є досягнення взаємного розуміння точок зору на текст, а не пошук єдино вірного, істинного розуміння.

6.Обговорення змісту тексту не підмінюється обговоренням концепцій і тлумачень відомих авторів.

7.Учасники висловлюють своє власне судження і своє власне розуміння. Навіть якщо це судження і розуміння засноване на знанні концепцій і тлумачень, воно висловлюється як своє, як прийняте для себе. Акцент на «власності» судження і розуміння дозволяє уникнути заміни «себе», що є присутнім зараз у групі, на «інших», яких тут немає.

8.Усвідомити сам факт і можливі причини розбіжностей в розумінні тексту Євангелія можуть лише самі учасники в ході свого спілкування, а не відсутні в спілкуванні "авторитетні фахівці".

9.Основним у спілкуванні є прагнення зрозуміти точку зору іншої людини, а не доказ власної правоти. Також важливим є розрізнення між бажанням пояснити свою точку зору і бажанням доказу своєї правоти, доказу істинності саме своєї точки зору - це зовсім різні дії.

10.Проміжним результатом спілкування навколо тексту Євангелія буде почуття змістовності спілкування. Тобто почуття своєї співучасті у розмові, незалежно від кількості сказаних слів, почуття доброзичливості у відношенні учасників з "іншими" точками зору і відчуття того, що дійсно можливо знайти змістовне взаємне розуміння тексту такої непростої книги, як Євангелія.